Regeringen har utnämnt Håkan Sörman till landshövding i Jönköpings län där han börjar 1 oktober. i dag är länsrådet Anneli Wirtén sedan februari 2016 vikarierande Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jönköpings län.  Arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare inleds direkt av SKLs styrelse som har socialdemokraten Lena Micko som styrelseordförande.