IVA har valt in elva nya ledamöter i styrelsens vid den så kallade akademisammankomsten 27 mars.
Kommunernas och landstingens tunga lobbyorganisation SKL, finns numera representerad i IVA via dess vd Håkan Sörman. Han liksom SVTs vd Eva Hamilton, väljs in i avdelningen Företagande och ledarskap. Där återfinns även Annette Brodin Rampe, vd för Brunswick. Invald i avdelninen Ekonomi blev Nordeas vd Christian Clausen, som hamnat i blåsväder efter att det avslöjades att han bor i en lägenhet banken hade betalat 22 miljoner kronor för.
övriga invalde i IVA är
Per-Erik Lindvall, chef teknik och Affärsutveckling på LKAB
Laszlo Fuchs, professor i mekanik vid Kungliga tekniska högskolan
Sophia Hober, dekan för skolan för bioteknologi på Kungliga tekniska högskolan
Anne L’Huillier, professor i atomfysik vid Lunds universitet
Ingrid Petersson, EU-samordnade inom forskning och utveckling på AstraZeneca
Arne Andersson, grundare och styrelseordförande av Trade Extensions
Martin A Fischer, professor i bygg och miljöteknik vid Stanford University och ansvarig for Center for Integrated Facility Engineering (CIFE).