Trots rapporter om penningtvätt och chefsbyten ökar kundernas nöjdhet med bankerna, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Dock har en del bankerna utmaningar och polariseringen mellan olika bankgrupper ökar.

Datainsamlingen till SKIs studie pågick 6 augusti – 13 september 2019 via 5 074 intervjuer för privatmarknaden och 4 368 intervjuer för företagsmarknaden. Därmed är Swedbanks kriser och chefsbyten, Nordeas flytt och turerna kring Danske Bank väl täckt av insamlingsperioden.

Totalt ökar kundnöjdhetsindex från 65,0 till 65,7. Index ökar för andra året i rad, men det är bit till perioden 2005-2010 då index låg över 70.

I toppen bland privatkunderna ligger Länsförsäkringar, ICA-banken och Sparbankerna. I toppen bland företagskunderna ligger Länsförsäkringar, Sparbankerna och Handelsbanken.

Nordea och Swedbank ligger i botten, och en bit under snittindex, bland både företagskunder och privatkunder.

Både Nordeas och Swedbanks index ”har förbättrats något”.

”En möjlig förklaring kan vara att våra bankrelationer är mer utspädda. Vi har många leverantörer idag jämfört med tidigare. Man skulle möjligen också kunna spåra en Göran Persson-effekt när det gäller Swedbank. Där har man ju en ny ledning som jobbar aktivt med att stärka bankens förtroende”, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Polariseringen mellan olika kundgrupper ökar. Minst nöjd är åldersgruppen 30-44 år, medan 18-29 år är mest nöjd.