”Strävan att slå vakt om viljan att göra rätt för sig är en viktig grundbult i det moderniseringsarbete som verket bedrivit under åren.”
Så står att läsa i Skatteverkets tävlingsformulär till tävlingen Sveriges modernaste myndighet.
Det bar hela vägen fram. I kväll fick Skatteverket ta emot hedersbetygelsen.
 
Vad innebär utnämningen?
– Jättemycket. Det visar att vårt och de 10 000 anställdas arbete har gett resultat, säger Eva Corp, kommunikationsdirektör på Skatteverket.
Vilka resurser har ni lagt på tävlingen?
– Vi har gjort ett gediget arbete för expertgruppen i juryn. Det har handlat väldigt mycket om att skaffa fram material som redan finns. Vi har haft besök i 1,5 dag och så har vi varit på en hearing hos Kvalitetsmässan.
Hur motiverar ni den arbetsinsatsen?
– Det känns inte svårt. Vi har inte lagt stora resurser på tävlingen. Samtidigt är det ett sätt för oss att bli bedömda utifrån.
 
Även SMHI och Lantmäteriet hade nominerats.