Skatteverket fick i november 2011 uppdraget av finansdepartementet att utvärdera hur sänkt restaurangmoms påverkar skattefusket inom restaurang- och cateringbranschen.
 
I en slutrapport som i dag överlämnades till regeringen slår myndigheten reformen haft en positiv inverkan och att den såväl avsiktliga och oavsiktliga felredovisningen minskat.
 
Sedan reformen genomfördes har skattefusket minskat med 700 miljoner kronor.
 
Samtidigt anser 59 procent av företagen själva att momssänkningen haft viss effekt på skattefusket. Dock tror fler att det är främst kraven på kassaregister och personalliggare som påverkat.