I januari röstade en skeptisk finansminister Anders Borg (m) ja till att låta elva euroländer införa en skatt på finansiella transaktioner. Men förslaget, om det blir verklighet, skulle innebära att även finansinstitut i Sverige beskattas när de handlar med aktier, derivat eller obligationer med en part som befinner sig i något av de elva länderna i samarbetet.
 
Skatteutskottet anser att EU-skatten är alltför långtgående samt att det strider mot subsidiaritetsprincipen, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.
 
Enligt utskottet är det dessutom oklart hur beskattningen ska fungera rättsligt och praktiskt samt vilka effekter det kommer att få på länder utanför samarbetet.
 
Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande.
 
Samtliga partier står bakom förslaget förutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vilka inte ser någon anledning att ifrågasätta EU-kommissionens förslag och därmed reserverade sig mot utskottets förslag.