EU-domstolen slår fast att Skatteverket ska betala tillbaka totalt 51 miljoner kronor till Intellecta. Under 2011 ska Intellecta begära ändringar av momsdeklarationer gjorda för en del av 2005-2007. Går det Intellectas väg får staten återbetala 46 miljoner kronor till.
 
Skattemålet handlar, enligt Intellecta, om gränsdragningen trycksaker och tjänster klarlagts.
Momsen för trycksaker ligger på 6 procent medan tjänstemomsen ligger 25 procent. En stor del av Intellectas leveranser har bestått av trycksaker snarare än tjänster, varför Intellecta betalat för mycket i moms.
 
Kunder som inte är momsberättigade, som banker och försäkringsbolag, ska få tillbaka mellanskillnaden, 19 procent från Intellecta.
Intellectas vd Richard Ohlson, räknar ändå med ett rejält tillskott.
– Vi stärker våra kassa bra, säger han.
 
Vad ska ni göra med pengarna?
– De ska vi ha till utveckling av våra bolag och förvärv av ytterligare bolag, främst konsultbolag och bolag i den grafiska industrin.