Organisationen Skattebetalarna fortsätter att rekrytera borgerligt. Näst ut är en kommunikationschef hämtad från Moderaterna.

Det är Per Lindgren som går över till Skattebetalarna som ny kommunikationschef efter Erika Janson, som har bordat Tallink. Per Lindgren är utbildad jurist och politisk sekreterare för Moderaterna och jobbar bland annat inom KU, konstitutionsutskottet. Han driver även poddcasten God Ton med M-ledamoten Hanif Bali.