Torsten Svenonius är informationschef på Skattebetalarna. Han säger att anledningen till omorganisationen är för att effektivisera kansliet och “anpassa kostnadskostymen”.
– Det finns dels alltid ett behov av att se över organisationen, dels är det så att kostnaderna behövs anpassa till de intäktsvolymer som vi räknar med.
 
Innebär det intäktsvolymerna sjunkit?
– Nej. De kommer inte stiga fullt så fort som vi räknat med. Under ett antal år har det funnits ett bristunderskott i verksamheten, nu har man konstaterat att det här inte längre håller. Då finns det en plan att både öka intäkterna och minska kostnaderna.
 
Av kansliets 19 medarbetare har sju personer varslats. Nu pågår förhandlingar.
 
Även presschefen Antina-Maria Hessel ryker när Skattebetalarna varslar.
– Man förstod ju att det var något på gång, att det skulle komma. Det har vi känt på oss länge, säger Antina-Maria Hessel.
 
Hennes uppgifter tas över av Torsten Svenonius.
 
Ardalan Samimi