Utredaren skulle komma med förslag på en avveckling av det nuvarande systemet och på ett nytt enklare system.
Den föreslagna modellen bygger på att fastigheter taxeras efter storlek på bostadsyta och mark satt efter kronor per kvadratmeter för tre kommuntyper storstads-, mellan- och glesbygdskommuner.

Taket för småhus hamnat på 5 400 kronor per hus och 4 600 kronor per tomt.
– I grunden är vi överens med regeringen att avskaffa taxeringen. Men vi och skatteutskottet hade ett enklare sätt, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Huvudkritiken?
– Huvudkritiken är att utredaren har gått helt fel. 860 får höjd skatt, taket höjs och det görs inget åt olikformigheten. I längden skapas ett system som gör det lättare för beslutsfattare att justera upp skatteuttaget på småhus.

JO anser att utredaren har hittat ett sätt för politikerna att undvika folkstormar när fastighetsskatterna ska höjas.
– Tidigare har det skett folkresningar varje gång skatten har höjts, eftersom höjningar har gett skattechocker över hela landet. Nu går det att peka ut enskilda regioner där skatterna höjs pö om pö.

Ni har redan tagit fram en körning från SCB över hur utredningen påverkar olika regioner. Ni verkar väl förberedda?
– Ja, vi gick ut och varande för inriktningen på DN Debatt 4 maj.

Fick ni inget gehör?
– Göran Hägglund var ute redan då och sa han var skeptisk. Fredrik Reinfeldt kommenterade också och sa att vi inte ska ha någon ny fastighetsskatt. Nu har både Henrik von Sydow (m) och Magdalena Andersson (s) varit ute och tagit avstånd från tankarna. Så visst har vi fått gehör, men inte från regeringen som vi föreslog skulle ge utredaren tilläggsdirektiv.

Villaägarna har redan kört igång ett uppror mot utredningen via Facebook och lagt upp formulär för beräkningar av hur skatten slår på den egna hemsidan. Även Skattebetalarnas förening har aktiverat sig via den egna hemsidan med organisationens åsikter.

Även Skattebetalarna tycker att det är bra att den nuvarande taxeringen skrotas. Men gillar heller inte utredarens förslag.

– Det blev ingen särskilt bra lösning. Utredningens förslag skapar en mängd nya problem, säger Torsten Svenonius, informationschef på Skattebetalarnas förening.

Han fortsätter:
– Dels går det att ifrågasätta det moraliska i att ett stort ruckel i Spånga blir dyrare än ett fint litet hus i city. Dels skapas ett gränsdragningsproblem om vad som ska räknas som en bostadsyta. Det leder tillbaka till det senaste systemet där det skulle sätta poäng för kök och sånt. Enkelheten utredaren tror sig uppnå är en chimär.

Torsten Svenonius varnar också för att skattuttaget höjs.
– Taket höjs ganska rejält. Det öppnar på sikt upp för en ökad skattebörda.

Vad hade ni hoppats på?
– Det finns ingen anledning till beskattning av bostäder. Vi har ju redan en beskattning när man säljer. Behålls taxeringen är det bättre att utgå i från värdet än någon form av avgränsningsregler.

Hur agerar ni nu?
– Vi ska först gå igenom utredningen. Den är 630 sidor lång. Så ska vi fortsätta driva opinion i frågan. Framförallt ska vi få igång en diskussion med allmänheten och som påverkar riksdag och regering när det blir dags att formulera ett skarpt förslag.