Tvisten mellan Skattebetalarna och Skatteverket rör var kostnader för marknadsföring av organisationens Trygghetspaket (medlemskap + skatterättsskydd) ska ligga. Skattebetalarna har bokfört marknadsföringskostnader för Trygghetspaketet i sitt servicebolag, Skattebetalarnas Servicebyrå, under åren 2011 och 2012. Skatteverket vill att kostnader ska fördelas lika mellan servicebolag och förening.
 
‑ Detta har vi överklagat då vi inte delar deras tolkning av gällande lagstiftning. För säkerhets skull har vi dock reserverat en extra kostnad som motsvarar ett utfall där föreningen får bära 25 procent av kostnaden, berättar Joacim Olsson, vd för Skattebetalarnas förening.
 
Har Skatteverket gjort en revision hos er för att ni driver frågor som ibland går emot myndigheten?
‑ Nej. I snitt gör Skatteverket en revision var åttonde år hos ett företag. Och det är i sig inget ovanligt att Skatteverket gör en tolkning och motparten en annan. Det är därför vi som organisation erbjuder våra medlemmar ett skatterättskydd som innebär att vi företräder dem i den juridiska processen mot myndigheten, och varje år vinner vi ett antal sådana processer. Senast krävde Skatteverket ett företag på 700 000 kronor men Kammarrätten gick på vår och företagarens linje.
 
Skattebetalarna räknar med att betala som mest 305 000 kronor.
 
Under 2012 minskade intäkterna till Skattebetalarna med 2,2 procent till 6,49 miljoner kronor. Tappet i rörelseresultatet bromsades från -2,96 miljoner till -537 000 kronor.