Utredaren Anders Bengtsson har rapporterat av Engångsartikelutredningen till regeringen. Utredningen föreslår bland annat skatt på engångsmuggar på fem kronor per styck. För staten hägrar miljardintäkter.

Utredaren Anders Bengtsson har rapporterat av Engångsartikelutredningen till regeringen. Utredningen föreslår bland annat skatt på engångsmuggar på sju kronor per styck.

Syftet med utredningen har varit att lämna förslag på en miljöskatt på engångsartiklar som ska fungera som styrmedel och stötta övergången till en cirkulär ekonomi.

Utredningen föreslår inte skatt på alla engångsartiklar eftersom en generell skatt på engångsartiklar skulle ”behöva förses med ett stort antal undantag, eftersom vissa engångsartiklar är nödvändiga i samhället samtidigt som det saknas bra alternativ”. För andra engångsförpackningar i plast finns andra styrmedel.

Utredningen föreslår inte skatt på förpackningar för godis, glass och snacks och inget obligatoriskt pantsystem. Även dryckesbehållare, engångshandskar, blöjor och mensskydd, ska undantas från skatten.

Däremot bli det skatt på muggar och ”livsmedelsbehållare”. Och ingen skattelättnad för produkter som bygger på återvunnen eller nedbrytbar plast.

Skatten på muggar föreslås hamna på 5 kronor per styck och 7 kronor per livsmedelsbehållare. Dock får avdrag göras om plastinnehållet ligger under 10 procent (2 kronor per mugg och tre kronor för livsmedelsbehållare, eller under 1 procent (4 respektive 5 kronor).

Skattskyldiga är alla som ”tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga varor”. De får räkna med ökade administrativa kostnader på 37 000 kronor per år och företag. De skattskyldiga att generera intäkter till staten på 3,8 miljarder kronor per år, men intäkterna beräknas minska ”gradvis”. Utredning tror att konsumtionen av muggar och behållare kommer att minska med 25 procent.

För en genomsnittlig konsument beräknas skatten medföra merkostnader på 300–900 kronor per år, om de fortsätter köpa muggar och livsmedelsbehållare.

Förslag som gäller ”godkänd lagerhållare” föreslås träda i kraft 1 september 2021. Resten är tänkt att bli lag 1 november 2021.