I sitt sommartal 2012 släppte statsminister Fredrik Reinfeldt (m) nyheten om att regeringen skulle motfinansiera en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm om de berörda kommunerna presterade planer på tillräckligt många nya bostäder. Fredrik Reinfeldt berättade också att det skulle vara möjligt att få en tunnelbana under Djurgårdkanalen på köpet om den lades i samma medsänkta rör som vägförbindelsen för den planerade Östra länken. Vad statsministern inte berättade var att förslaget ursprungligen kom från Skanska och Sweco, som förstås hoppades att få bygga förbindelsen. När utbyggnaden av tunnelbanan presenterades i går, var inte förbindelsen med. I stället ska den nya tunnelbanan till Nacka dras via Slussen.
 
– Förslaget var inte med på presentationen och varför det inte kom med får du fråga utredaren om, säger Henrik Svanqvist, chef för public affairs på Skanska.
 
Han är ändå positiv till utbyggnadsplanerna som presenterades.
– Vi tycker förslaget som presenterades är riktigt bra för stockholmarna. Genom att koppla infrastrukturutbyggnad till samhällsbyggande i stället för att lappa och laga går det att lösa framtidsproblemen på ett bättre sätt.
 
Vad hoppas ni på?
– Vi har en del mark. Och det ska byggas tunnelbana för 26 miljarder kronor. Det är en utmaning för branschen, som inte byggt tunnelbana på länge i Sverige, att använda sig av den senaste tekniken för att bygga så effektivt som möjligt. Något vi lärt oss då vi medverkade i utbyggnaden av tunnelbanan mellan Helsingfors och Esbo.