Detta efter att Malmö Stad och Region Skåne har fattat beslut om att lämna Öresundshuset, som de drev tillsammans med Lunds kommun i samarbetet med 16 andra aktörer. Även Lund drar sig ur och därmed kommer med all sannolikhet inget Öresundshus att hålla öppet vid Donners torg i Visby 2020.
Öresundshuset har kostat 1,5 miljoner kronor att driva, varav Region Skåne har stått för 500 000 kronor, uppger Dagens Opinions uppgiftslämnare.

Arrangörerna ska ha varit nöjda med Öresundshuset, men att det har gått ”slentrian” i arbetet och att de långa paneldebatterna inte är ”optimala i dag”.

Region Skåne och Malmö ska även framöver samordna sina insatser i Almedalen. Men när detta skrivs är det inte bestämt om det ska ske i en gemensam lokal. Klart är dock att de två aktörerna ska driva mer riktat påverkansarbete, inte minst vad gäller att få infrastrukturpengar till regionen.