Moderaternas ungdomsförbund, Muf, har valt en delvis ny förbundsledning. Männen dominerar.

Mufs ordförande Benjamin Dousa blev omvald på förbundsstämman 24 november 2018. Av totalt elva ledamöter inklusive presidium är sju män och fyra kvinnor.

Ny första vice ordförande är Helena Nanne, politisk sekreterare för Moderaterna i Region Skåne och uppflyttad inom Muf.

Ny andra vice ordförande är John Weinerhall, nybliven riksdagsledamot för Östergötland.

Övriga ledamöter är:

Erik Engstrand, Örebro (nyval)

Ida Eriksson, Kronoberg (nyval)

Matilda Harar, Stockholm (nyval)

Fredrik Hultman, Uppsala (nyval)

Viktor Lundblad, Västra Götaland Västra (nyval)

Joel Nordkvist, Jämtland (omval)

Elin Petersson, Blekinge (omval)

Savo Sevic, Stockholm (nyval)