På hemsidan står även att det är danska borgmästare och ledamöter i "Östra Danmark", som ska leda "Samarbetet".
 
Greater Copenhagen ska bli den "ledande staden i Norra Europa i termer av att attrahera och behålla internationella investeringar, bolag, turism och talang".
Tidigare i dag avslöjades samarbetet på ett svenskdanskt toppmöte. Region Skånes styrelseordförande, Henrik Fritzon, säger till Sydsvenskan:
"Det har funnits dramatiska övertoner och talats om att Skåne säljs ut och att vi inte kommer att heta Skåne längre. Men det är ett missförstånd. Greater Copenhagen är ett marknadsföringsbegrepp", säger han till Sydsvenskan.
 
Greater Copenhagen ska ersätta Öresundsregionen.