Antalet svenska företag som är med på miljöorganisationen CDPs a-lista har dubblerats i år.

Totalt är 300 företag listade, 5 procent av 5 800 totalt undersökta företag.  Dessa företag anses ledande på miljöarbete inom minste en av följande kategorier: klimatförändring, skog, vatten.

Endast tio företag klarar alla kategorierna. Tetrapak klarar klimat och skog medan Electrolux klarar klimat och vatten. Övriga svenska bolag på a-listan klarar en kategori. De är BillerudKorsnäs, Castellum, Essity, H&M, och Vattenfall.

bolagen som klarar alla tre kategorierna
Danone
Firmenich
Fuji Oil
HP
KAO Corporation
L’Oréal
Mondi PLC
Philip Morris International
Symrise AG
UPM-Kymmene Corporation

mer om CDP
CDP säger sig vara en icke vinstdrivande organisation som är registrerad i Storbritannien, Belgien och USA. Företagen betalar en administrativ, men subventionerad avgift till CDP. Bland annat EU är med och finansierar CDP.

mer info om CDP