Det var på Tågoperatörernas årsstämma i torsdags förra veckan som Crister Fritzson enhälligt valdes till ny ordförande för branschorganisationen.
 
Sedan november ifjol jobbar han som vd på tågbolaget SJ och har tidigare även varit koncernchef för statliga Teracom samt vd för Boxer.
 
– För mig som vd så är det ett starkt stöd att veta att det största tågbolaget i Sverige är med och vill något med branschsamarbetet. Det är ett gammalt transportsätt men en ny bransch som inte är van vid branschkonkurrens och många företag. Det finns mycket kvar att göra för att nå dit vi vill och utan de stora företagens medverkan kommer det inte att gå så bra, säger Christel Wiman, vd för Tågoperatörerna.
 
Christel Wiman lyfter också Crister Fritzsons tidigare erfarenheter inom telekombranschen som betydelsefulla i hans nya uppdrag.
 
– Han har varit med i en bransch som gjort samma resa som vi befinner oss på nu, där telekombranschen gått från monopol till konkurrensutsättning. Han vet vad en bransch behöver för att genomgå detta, säger hon.
 
Tågbranschen befinner sig nämligen i stor förändring sedan regeringen för några år sedan beslutat om att öppna den spårburna persontrafiken för konkurrens. Efter att SJ länge haft ensamrätt försöker nu alltfler bolag slå sig in på marknaden.
 
Frågan om spårkapaciteten är därför ”brännande het” just nu, berättar Christel Wiman.
 
– Alla vill åka tåg och köra, men det finns ont om plats. I alla fall där alla vill åka. Det gäller både gods och passagerare. Vår förhoppning är att Sverige tar sitt förnuft till fånga och satsar mer på järnvägen och på höghastighetsbanor där man separerar trafiken och uppgraderar de nät vi har, säger hon.
 
Tågoperatörerna jobbar också mycket med den höjda banavgiften som branschorganisationen är kritisk till och som anses försämra konkurrenskraften i svensk järnväg.
 
Trafikutskottet i riksdagen har sagt nej till förslaget. Riksdagsledamöterna kan dock inte fatta beslut om avgifter, utan endast skatter, vilket innebär att det är hos Trafikverket som beslutet ligger. Och tjänstemännen har som plan, enligt Christel Wiman, att höja avgifterna.
 
– Men godstrafiken skulle slås ut av transporter på vägarna, varnar hon.
 
Nyligen värvade Tågoperatörena även flera nya medarbetare.
 
På måndag börjar Lars Sandberg sitt nya jobb som utredare och ersätter Gunnar Alexandersson. Han har tidigare jobbat med järnvägsfrågor som politisk sekreterare i riksdagen och åt trafiklandstingsrådet i Stockholm samt som konsult på teknikkonsultföretaget WSP Analys & Strategi.
 
För några veckor sedan knöt branschorganisationen även till sig Leif Zetterberg, som mellan 2006 och 2010 var statssekreterare hos dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (c).
 
– Leif Zetterberg är en förstärkning som ska arbeta med EU-frågor. Han kommer också vara en idébringare och genomförare och har stora kunskaper som vi har nytta av, säger Christel Wiman.
 
Crister Fritzson efterträder Björn Östlund, affärsområdeschef på ÅF, som det senaste året varit extern ordförande. Dessförinnan satt SJs ordförande Jan Sundling som ordförande.