Den nya styrelseordföranden i SJ Jan Sundling vill ha en ny VD som ska genomföra förändringar i organisationen.
”Utgångspunkterna för den nya organisationen är att kunna möta framtida behov och utmaningar med ökad effektivitet, sänkta kostnader och en förbättrad kvalitet oavsett väderlek”, säger Jan Sundling, styrelseordförande i SJ AB i ett pressmeddelande.
Uppsägning blir en dyr affär för SJ men en bra affär för Jan Forsberg. Vid uppsägning har Jan Forsberg nämligen rätt till två årslöner, enligt SJs egen årsredovisning.
Den totala ersättningen till Jan Forsberg förra året hamnade på 7 618 470 kronor. Lönen var på nästan 4 miljoner och pensionskostnaden låg på drygt 3, 5 miljoner.
Jan Forsberg skulle gå i pension sommaren 2013. Frågan är om Jan Forsberg kan skjuta upp pensioneringen och utnyttja sin fallskärm eftersom han blivit sparkad.
På SJs presstjänst kunde ingen i kväll svara på den frågan.
Oavsett när Jan Forsberg väljer gå i pension får han 70 procent av lönen fram till 65 års ålder. Därefter får han 50 procent av lönen tills han fyller 80 år.
 
Tonchi Percan