Det är Margareta Åberg som begär att få lämna sitt uppdrag.
 
I ett mejl till medarbetarna skriver Margareta Åberg:

”Efter de senaste månadernas händelser har jag kommit fram till att det är bäst att myndigheten får en nystart genom en helt ny ledning, i form av tre nya riksrevisorer, som med full kraft tar sig an det viktiga arbetet att genomföra revisionsuppdragen och att driva utvecklingsarbetet och det förtroendeskapande arbetet vidare.”

 
Riksrevisionen har varit utsatt för tuff granskning från medierna, främst DN, och i augusti sade Ulf Bengtsson upp sig och i juli sade Susanne Ackum upp sig.