Vdn för Swedish Incubators & Science Parks (SISP) slutar efter bara 1,5 år. Satt hon på för många stolar?

Det är Kajsa Hedberg som lämnar jobbet som vd för SISP.

Lena Miranda, styrelseordförande i SISP berättar.

– Det är helt hennes eget initiativ. Kajsa har fått ett nytt uppdrag, säger hon och lägger till:

– Kajsa har gjort ett fantastiskt jobb och jobbat fram en ny inriktning för verksamheten och en hållbar struktur för organisationen framåt. Vi är tacksamma för jobbet hon har lagt ned. Nu dök möjligheten upp för henne och det var uppenbart för bra för henne att hon inte vill tacka nej.

Kajsa Hedberg har sitter på flera styrelseuppdrag, bland annat i Norrlandsfonden. Har det varit svårt för henne att hålla isär de olika uppdragen?
 – Nej. Det är avstämt och vi har till och med ansett att det kan vara av godo.

Vad händer nu?
 – Styrelsen har sammanträtt och vi har dragit upp riktlinjerna för rekryteringsprocessen och den ska vi starta nu.

Dagens Opinion söker Kajsa Hedberg.