Under 2021 ökade vapeninvesteringarna med 0,7 procent till 21 300 miljarder kronor. Därmed ökade vapenköpen för sjunde året i följd. Dock föll andelen av vapenköpen av BNP med 0,1 procentenheter till 2,2 procent.

De fem största vapenköpande länderna, USA, Kina, Indien, Storbritannien och Ryssland stod för 62 procent av världens vapenköp.

USA minskade sina investeringar med 1,4 procent till 7 700 miljarder kronor. USA flyttar också över allt mer av investeringarna till forskning och utveckling av nya vapen.

Kina kommer tvåa i vapeninvesteringar och ökade under 2021 med 4,7 procent till 2 800 miljarder kronor.

Indien ökade sina investeringar med 0,9 procent till 740 miljarder kronor.

Ryssland ökade sina investeringar med 2,9 procent till 634 miljarder kronor. Ökningen kunde ske med hjälp av höga intäkter från gas och olja, enligt Sipri.