Därmed hamnade omsättningen på 5,1 miljoner kronor, vilket är bolagets högsta notering i Sverige.
 
Personalkostnaderna ökade med 22 procent till 3,7 miljoner kronor. Därför förbättras rörelseresultatet endast marginellt, från .62 000 till 99 000 kronor.
 
Antalet snittanställda minskade under 2012 från 8 till 6,5.