Skillnaden mellan Novus och Sifo under mars är minst för Miljöpartiet (0 procent) där båda instituten kommer fram till att partiet ligger under riksdagsspärren med 3,8 procent. 
Även för Moderaterna och Vänsterpartiet är skillnaderna mellan instituten små. Novus kommer liksom Sifo fram till att Moderaternas uppgångstrend är bruten. Detsamma gäller Vänsterpartiet.
 
Novus rapporterar en nedgång för Socialdemokraterna (-0,6), medan Sifo kommer fram till att partiet ökar (1,7). Skillnaden mellan de två instituten ligger på 4,3 procent vad gäller Socialdemokraterna, vilket är betydligt lägre än för Liberalerna där det skiljer 12 procent.   Då är Liberalerna ett mindre parti och en skillnad på 0,6 procentenheter mellan instituten slår mycket. Både Sifo och Novus är överens om att Liberalerna klarar riksdagsspärren.
 
Givet att det rör sig om Sveriges tredje största parti, ligger instituten en hel del olika vad gäller Sverigedemokraterna. Novus redovisar en uppgång på 0,7 procentenheter till 17,8 procent. Sifo redovisar en nedgång med 0,3 procentenheter till 15,9 procent. När det gäller SD skiljer det med 11 procent i institutens mätningar.
 
Då ska sägas att mätperioderna skiljer sig något. Novus har mätt 19/2-18/3 medan Sifos period sträckte sig 5/3-15/3.