Svenskt Näringsliv tar till en Sifo-undersökning och den egna kanalen Arbetsmarknadsnytt för att pressa arbetsgivarens motpart Svensk Pilotförening (SPF) i konflikten om villkoren för SAS piloter.

Kanalen Arbetsmarknadsnytt, som ägs av Svenskt Näringsliv, skriver:

”SAS-piloterna gör fel som strejkar, anser mer än varannan svensk. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Arbetsmarknadsnytt.”

Och vidare:

”Mer än hälften av svenskarna, 51 procent, säger att piloterna inte gör rätt och bara 20 procent stödjer dem. 29 procent svarar att de inte vet, visar undersökningen från Sifo.”

Anna Dalqvist, redaktör för Arbetsmarknadsnytt berättar att kanalen ”jobbar på helt vanliga sätt”.

– Som du vet är Arbetsmarknadsnytt en sajt som bevakar arbetsmarknaden. Vi skriver om allt viktigt och stort som händer på arbetsmarknaden. Pilotstrejken påverkar väldigt mycket eftersom det är en stor konflikt. Då skriver vi om den.

På vilket sätter skriver ni, tar ni ställning?
 – Vi har inte tagit ställning till något, så klart. Vi driver det med journalistiska principer och metoder. Vi tar inte ställning för någon sida. Däremot ägs vi och drivs av Svenskt Näringsliv. Det är ingen hemlighet överhuvudtaget.

Ni har gjort en undersökning om vad svenska folket tycker om pilotstrejken?
 – Det är alltså en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort och som Arbetsmarknadsnytt har rapporterat om.

Om säg LO hade gjort en liknande undersökning men kommit fram till ett annat resultat, att svenska folket är positiva till pilotstrejken, hade i publicerat den?
 – Absolut. Det hade vi kunnat rapportera om. Däremot vet jag inte om LO hade gett oss tillgång till en sådan undersökning. Att Arbetsmarknadsnytt är en portal som bevakar arbetsmarknaden ur ett arbetsgivarperspektiv är inte hemligt på något sätt, men självklart är det väldigt viktigt att vi speglar alla sidor och självklart hade vi rapporterat om LOs undersökning.

Ska ni skriva mer om pilotstrejken?
 – Det antar jag att vi kommer att göra. Så länge den pågår och har stor påverkan på näringslivet.