Två myndigheter ökar i anseende, statistiskt signifikant, i Kantar Sifos undersökning för 2020-2021.  Nio tappar i anseende. Här är listan.

Kustbevakningen har högst anseende med ett index på 65 (61 för föregående år) och passerar därmed SMHI som föll från 62 till 57.  Valmyndigheten, som inte var med i undersökningen föregående år, kliver fram jämsides med Kustbevakningen. Trea kommer PRV som ökar från 51 till 57.
I botten hamnar Försäkringskassan med ett negativt index på -16(-6), Arbetsförmedlingen (-17(-19) och Migrationsverket -24(-16).

Signifikanta uppgångar får Försvarsmakten 49(42) och Sida 23(15). Signifikanta nedgångar får Lantmäteriet 46(53), Sjöfartsverket 44(59), MSB 21(33), Tillväxtverket 24(14), Försäkringskassan -16(-6) och Migrationsverket -24(-16).