Den 28 mars håller Liberalerna partiråd om huruvida partiet ska gå till val på att öppna för samtal med Sverigedemokraterna och stötta en moderat-ledd regeringen, något partiledningen vill, men som bland annat länsförbundet i Stockholm har sagt nej till. Så idag presenterade L-ledaren Nyamko Sabunis stabschef Erik Scheller, interna väljarundersökningar som ligger till grund för partiledningens vägval.

– Det är siffror som vi har använt i partistyrelsen och riksdagsgruppen. Vi har uppfattat att det har funnits en efterfrågan på siffrorna bland medierna, förklarar Erik Scheller.

Liberalerna har använt sig av flera olika undersökningar från olika undersökningsföretag. Tanken har varit att undersöka hur de potentiella väljarna ställer sig i regeringsfrågan och en samtalsöppning mot SD.

Erik Scheller berättar att 20 procent kan tänkta sig att rösta på Liberalerna i dag.

– Men tyvärr säger 12 procent att de ska rösta på ett annat parti.

Återstår 8 procent. Av dessa har 2 procent sagt att de ”definitivt” ska rösta på Liberalerna, enligt partiets siffror. Det är denna grupp, 8 procent av väljarkåren, som har legat till grund för partiledningens beslut.

Denna grupp har Liberalerna ställt inför två regeringsalternativ. En S-ledd regering som för samtal Vänsterpartiet och en M-ledd regering som för samtal Sverigedemokraterna. Detta har Kantar Sifo undersökt ute hos 3 000 respondenter.
Drygt 50 procent av alla som kan komma att rösta på Liberalerna förespråkar en M-ledd regering och drygt 30 procent en S-ledd regering. Vad gäller respondenter som definitivt ska rösta på Liberalerna ligger siffrorna på 60 procent för en M-regering och drygt 20-procent på en S-ledd regering.

Här skiljer sig Liberalernas väljare från Centerpartiets.  Runt 45 procent av C-väljarna föredrar en S-ledd regering, medan närmare 35 procent föredrar en M-ledd regering.

– Det finns ändå en liten, men tydlig minoritet bland C-väljarna som är för en borgerlig regering.

53 procent av Liberalernas väljare anser att Ulf Kristersson (m) är bättre och Stefan Löfven (s) är sämre som statsministerkandidat. 16 procent håller Stefan Löfven högre än Ulf Kristersson.  Hos Centerpartiet är det 33 procent vardera.

Ungefär 45 procent av de som kan komma att rösta på Liberalerna håller inte med om att SD ska stängas ute om det blir samma regeringsläge som 2018. Runt 40 procent instämmer dock i att SD ska stängas ute. Motsvarande siffror för Centerpartiet är 30 mot och 60 procent för utestängning av SD.

Liberalerna har även låtit göra en värderingskarta över väljarna via Orvesto. En visar att Liberalernas väljare är mer förändringsbenägna och mer jag-orienterade än andra partiers väljare.

– Det mest påtagliga karaktärsdraget för partiet, och som har ökat sedan valet, är att vi har vacklat hit och dit. Det är en besvikelse. Det trodde vi inte skulle hända när vi gick in i Januariavtalet.

Han tycker att åsiktsskillnaderna om regeringsfrågan internt hos Liberalerna inte är så dramatiska.

– Jag tror det kommer att läka ihop, om vi håller en god ton fram till partirådet och försöker komma samman de partirådet bestämmer.

Erik Scheller anser att partiet behöver ägna sig åt sakpolitik i stället för att prata om regeringsalternativ.

– Statsministerfrågan tar rätt mycket syre i debatten. Nu ska vi få större utrymme för sakpolitiken. Det handlar om att vi ska återvinna förtroendet i skolfrågan, vara teknikpositiva i klimatfrågan och ta tag i integrationsfrågan.