Anette Törnqvist upptäckte att flera personer kopplade till ett borgerligt parti helt sonika bytte till ett annat. Hon började undersöka saken.

–  Jag fick snabbt fram tio personer. Det är skiftande nivåer på partibytarna, från uppdrag i ungdomsförbund till partisekreterare, och det finns säkert många förklaringar, men jag har aldrig sett något liknande och anar att det är en trend.

Ett jobbyte finner hon särskilt ”anmärkningsvärt”: Johan Jakobsson, som var partisekreterare för Liberalerna 2002-2006 och stöttade L-ledaren Nyamko Sabuni under 2020-talet. Nu är han statssekreterare hos den moderate statsministern Ulf Kristersson.

– Den typen av partibyten är sällsynta. Johan Jakobsson ska ju ha varit väldigt engagerad bakom Nyamko Sabuni.

Anette Törnqvist har två tankar kring partibytena:

– Kanske är det ett uttryck för en ny typ av policyprofessionella som inte bara vandrar mellan politik, intresseorganisationer och näringsliv, de vandrar också över partigränserna.

– Det kan vara ett resultat av timbrofieringen, Timbro (liberal Tankesmedja) har varit skicklig på att samla de borgerliga ungdomspolitikerna och skola dem. Under Allianstiden fanns inte trenden med partibyten, men nu har de blivit så samskolade att partigränserna inte längre är avgörande. Det är som Per Gudmundson (har bytt från KD till M) säger, att högerpartierna är ’ganska likartade’. Om man jobbar för M, L, eller KD har ingen större betydelse.

Även Sverigedemokraterna tycks vara en del av sidbytarsystemet med Kristdemokraten Charlie Weimers och M-ledamoten Patrick Reslow, som båda har gått till SD.

Dock är det en utveckling Anette Törnqvist anar inte slinker helt smärtfritt genom borgerligheten.

–  Det är det här som får Fores vd Ulrica Schenström att sätta upp arbetsgrupper med ungdomsförbunden för att värna de liberala idealen från de förra Allianspartierna.

Vad kan sidbytandet få för konsekvenser på sikt?
– Lojalitet med ett parti brukar vara väldig viktigt. En minister brukar vilja ha partilojala medarbetare. När du då anställer från andra partier minskar rimligen lojaliteten. I förlängningen handlar det om partiernas legitimitet, säger Anette Törnqvist och bjuder på ytterligare en trendspaning:

– Jag tror att partier slås ihop i framtiden. Om inte ens de partiengagerade ser någon större skillnad på partierna, kan man ju i förlängningen ställa sig frågan om vi behöver alla partier. Tittar man på opinionssiffrorna, ställer sig också väljarna den frågan, de har heller inte lätt att se skillnad på partierna.

Ett undantag från den liberala regeln, finns dock, det gäller den förra LO-ekonomen Sandro Scocco som har gått över från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet.

–  Det är alltid bra med ett undantag, och det finns ju politiker som bytt sida och blivit ministrar för Socialdemokraterna som Carl Tham, Ylva Johansson och Annika Åhnberg, och Karin Svensson Smith, som bytte från V till MP. Men då bytte man parti för att man tyckte annorlunda i centrala frågor och inte kunde vara kvar i sitt gamla parti. Nu byter man parti för att man inte tycker annorlunda, säger Anette Törnqvist.

Benjamin Dousa, vd för Tankesmedjan Timbro, har själv inte funderat så mycket varför många politikerproffs, till synes obehindrat, byter parti nu.

–  Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen detaljkunskap och vet inte om det handlar om enstaka personer eller vi ser en större trend, sedan är det väl alltid så att folk rör på sig efter valet, säger han.

Är Timbro som partiöverskridande tankesmedja och opinionsbildarskola en anledning till att partigränserna luckras upp?
– Detta har Timbro gjort sedan 80-talet. Det viktiga för oss är inte vilka partier man väljer, utan att vi håller ihop borgerligheten. Då blir Timbro en av få skolor där Centerpartiet kan ta en position. Det är det vi försöker facilitera, att övertyga människor om att byta parti, det får partierna själva sköta, säger Benjamin Dousa.

sidbytarna 

* Johan Jakobsson, statssekreterare hos statsministern (m) – tidigare partisekreterare (l).

* Emanuel Örtengren, pol sakkunnig hos Jessica Roswall (m) – kandiderade för C i senaste EU-valet.

* Henrik Hall, pol sakkunnig (kd) samordningskansliet – tidigare vice ordförande för Fria moderata studentförbundet.

* Gustav Gellerbrant, kanslichef (sd) samordningskansliet – pol sakkunnig hos Beatrice Ask (m).

* Felix Arnstedt, pol sakkunnig hos Johan Forssell (m) – ekonomi/arbetsmarknadspolitisk talesperson KDU.

* Eleonor Park Edström, pol sakkunnig hos Erik Slottner (kd) – partigruppssekreterare (m) SKR.

* Karin Svanborg Sjövall, statssekreterare Parisa Liljestrand (m) – bland annat politiskt sakkunnig hos Tobias Krantz (l) och vice ordförande för Liberala studenter, samt vd för Timbro.

* Tina Sahlén, stabschef Jakob Forssmed (kd) – pol sakkunnig (l) samordningskansliet under Alliansregeringen och politisk sekreterare i L-ledaren Lars Leijonborgs stab.

* Erik Kristow, tillförordnad chef för riksdagskansliet och chef för avdelningen politisk service (sd), – politiskt sakkunnig hos kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m).

* Per Gudmundsson, färsk politisk strateg hos Lidingömoderaterna – presschef hos (kd).

* Patrik Reslow riksdagsledamot (sd) – riksdagsledamot (m)

* Charlie Weimers, EU-parlamentariker (sd) – förbundsordförande, KDU, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund (kd).

* Sandro Scocco, ekonomisk-politisk talesperson (v) – sakkunnig åt S-ministrar som Carl Tham och Mona Sahlin.