Sofie Wiklund jobbade senast som vuxenutbildningschef 2018-2021 i Falu kommun, där hon utvecklade nya utbildningar som fick arbetslösa i jobb. Sofie Wiklund har det senaste året studerat en master i ledarskap i Tyskland. Väl hemma tog hon kontakt med Moderaterna.

– När jag var där fick jag en helt annan syn på politiken och vad som skedde i Sverige på avstånd. Jag kände att jag kan inte stå och se på, jag måste bidra, så nu jobbar jag åt Moderaterna som projektledare under valrörelsen.

Vad har du fått för reaktioner på sidbytet?
 – I huvudsak har jag fått positiva reaktioner, utifrån att jag har sagt att arbetslinjen är viktig. Så klart är det någon socialdemokrat som kallar mig kappvändare eller har skickat något halvspydigt mejl. Det har jag räknat med eftersom jag vet hur arbetarrörelsen fungerar.

– Det (reaktionerna) kommer från alla håll, från moderater, men också från personer som liksom jag har känt att de inte ha någon plats i socialdemokratin längre för att socialdemokratin inte har lösningarna på de stora utmaningarna. Man har inte lösningar på nutida och framtida problem. Förut byggde Socialdemokraterna Sverige, men de senaste åren har man lagt grunden för Sveriges förfall.

Det var ganska hårda ord?
 – Ja, men så ser det ut. Vi har ungefär 1 miljon personer som inte kan försörja sig själva, samtidigt som vi har en rekordhög arbetskraftsbrist. Det är en svår ekvation, men också en oerhörd möjlighet för utveckling för Sverige. Då handlar det om att vi måste få folk i jobb. Moderaterna har lösningen för hur man får människor i arbete.

Är det just frågan som arbetskraftsbrist/personer som inte kan försörja sig, som ska få över sidbytarna ni prata om till Moderaterna?
 – Ja, men också frågor som att det ska löna sig att arbeta, brottsligheten och energikrisen. Det är ett par hundratusen personer som står och väger mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Det var inget enkelt beslut för mig, det har växt fram. Hur skulle jag som är uppvuxen i ett arbetarhem, med en pappa som är industriarbetare och en mamma som är undersköterska, kunna vara moderat? Till slut, efter att ha jobbat som chef och ledare med att folk ska komma ut i jobb, så betraktade jag Moderaterna ur ett neutralt perspektiv. Jag såg att jag höll med om i stort sett varenda sak. Jag insåg att jag alltid hade betraktat Moderaterna genom socialdemokratiska ögon.

Socialdemokraterna har ”gisslantagit” synen på Moderaterna, anser Sofie Wiklund.

– Jag kan ju se vad jag själv har skrivit, som att Moderaterna vill montera ner välfärden och göra stora skillnader mellan rik och fattig, eller att Moderater är egoistiska. Det är ju inte sant. Nu är det uppenbart för mig att det är Moderaterna som är samlingspartiet för Sverige. Vi har en politik som förenar och bygger ihop landet. Många som röstar på Socialdemokraterna vet inte om att sossarna höjt 46 skatter som gjort det dyrare att äga bil, att tanka, och det går inte att förutse vad elräkningen blir. Det slår hårt mot människor som jobbar och sköter sig.

Hur kan Socialdemokraterna ha kunnat sätta den, vad ni menar, ofördelaktiga bilden av Moderaterna?
 – Socialdemokraterna har en ideologi som handlar om att se motsatsförhållanden, det har varit arbetstagare mot arbetsgivare, där arbetsgivaren per automatik nästan alltid är ond och arbetstagaren nästan alltid är ett offer. Du har stark kontra svag, rik kontra fattig. Har man då suttit och regerat i så många år så hänger politik och värderingar tätt samman. Genom det långa innehavet av makt har man (Socialdemokraterna) lyckats skapa den här bilden.

Hur lägger ni upp arbetet?
Jag kommer att jobba tillsammans med andra. I flera kommuner finns det socialdemokrater som har bytt till Moderaterna. Jag ska jobbat tillsammans med företrädare i 10-20 kommuner.

Det handlar om att jobba i nätverk.

– Men det kommer också att handla om mer konkreta uppgifter. Stödet kommer att skräddarsys efter varje kommuns behov. Ett exempel är att jag redan nu har spelat in en podd med företrädare i en kommun där jag berättar om min personliga historia, kopplat till hur jag bidrog till att sänka arbetslösheten i Falun och vad behöver vi behöver göra i Sverige.

Kommer du att bli ett affischnamn i Moderaternas valrörelse?
 – Jag kommer naturligtvis att synas själv och ibland kommer jag att vara bakom andra.

Är det arbetskraftsbristen/arbetslösheten som kommer att vara nyckeln i att värva över väljare från S?
 – Dels är arbetslinjen, men det kan också vara andra frågor som hur vi får ordning på otryggheten, för vi har stora problem med brottsligheten i Sverige. Det kan också handla om energiförsörjningen.

SD är största parti bland LO-medlemmarna, därefter kommer Socialdemokraterna, var finns ’sidbytarna’ ni vill komma åt?
 – Det är inte så enkelt att säga att de finns inom LO eller TCO. Sidbytarna har olika bakgrunder. VI vett att människor som tycker att det ska löna sig att arbeta, finns överallt.

Hur kan Moderaternas samverkan med Sverigedemokraterna påverka ditt arbete?
 – För mig och Moderaterna är det viktig att fokusera på vad som är de stora utmaningarna och hur vi kan komma tillrätta med dem. Ska vi komma tillrätta med samhällsproblemen måste vi kunna samarbeta med de som stöder det vi står för.

Hur hittar ni sidbytarna?
 – Det där har vi god koll på, var de finns och hur vi ska nå dem.

Hur ska ni kommunicera med ’sidbytarna’?
 – Dels kan det vara att sprida budskapet på olika sätt i olika kommuner. Det kan vara i direkt dialog eller via olika seminarier och genom sociala medier.