I dag får biståndsorganisationen Sida endast ge ekonomiskt stöd till informationsverksamhet vars syfte är att höja kunskapen om biståndets resultat. Däremot täcks inte opinionsbildning in.
 
Regeringen vill dock ändra på det. I torsdags beslutade S/MP-regeringen om en ny strategi för Sida som ska göra det möjligt att söka pengar till bland annat opinionsbildning kring frågorna.
 
Som regeringen själv formulerar det handlar det om att öppna upp ”för en levande debatt om biståndet” och att ”förankra biståndet bland svenska folket”.
 
Beslutet möter nu kritik från moderaten Sofia Arkelsten, som i en skriftlig fråga till biståndsminister Isabella Lövin (mp) skriver att regeringen angriper ”ett samhällsproblem som inte är särskilt omfattande” och att debatten tvärtom är livlig.
 
Det var Moderaterna i den förra regeringen som beslutade om Sidas nuvarande informations- och kommunikationsstrategi.
 
”Det är rimligt att informera om biståndet, men att opinionsbilda och ha statsfinansierade debattörer för biståndspengar är ett annorlunda politiskt ställningstagande”, skriver hon och radar upp några ”viktiga principer” i en eventuell ny strategi:
 
”Effektivitet, fortsatt utveckling av metoder och kanaler för kommunikation och att huvuduppdraget är att ge en korrekt bild av biståndet”.
 
Hon undrar hur ministern tänker ”säkerställa att dessa viktiga principer finns med i den reviderade strategin”.