Här är de sex punkterna.
 
1. Vi behöver utveckla kompetens och arbetsuppgifter så att människors förmåga att ­utföra kvalificerade arbeten tas tillvara.­ Utbildning, arbetets organisation och ledning, arbetsmiljö och ­anställningstrygghet är ­viktiga ­aspekter för att kunna öka produktiviteten i industrin och ­arbetslivet i stort.
 
2. Vi vill satsa på forskning och utveckla samverkan mellan akademi och näringsliv. Vi vill också­ skapa breda utvecklingsprogram­ i framtidsbranscherna, där ­närings­livets behov ska vara ­styrande för prioriteringarna.
 
3. Vi vill se över Sveriges infrastruktur utifrån ett tillväxt- och tillgänglighetsperspektiv. Flaskhalsar måste byggas bort och standarden höjas på våra allmänna kommunikationer, liksom på våra­ el- och IT-försörjningssystem.
 
4. Tillgången till riskvilligt ­kapital för mindre och nybildade företag bör öka, liksom för ­företag som vill utveckla innovationer.
 
5. Vi vill skapa möjlighet för det offentliga att tillsammans med näringslivet utveckla innovativa lösningar som förbättrar välfärdstjänsterna och skapar nya ­exportmöjligheter. Den offentliga upphandlingen skulle kunna användas betydligt mer strategiskt än i dag för att stödja nya innovationer.
 
6. Vi vill satsa extra­ på exportstödet till viktiga svenska framtidsbranscher, ­exempelvis företag verksamma inom energieffektivisering och omställning till ett mer hållbart samhälle.
 
Hela debattinlägget kan läsas här.