Fackförbundet Seko kör i gång en kampanj som ska få stopp på hot, våld och trakasserier som anställda inom tågtrafiken kan råka ut för.

Bakgrunden är en rapport som Seko genomförde 2019 och som visade att varannan ombordanställd Seko-medlem råkade ut för hot det dagligen eller någon gång i veckan. Sju av tio tillfrågade tågvärdar instämde helt eller delvis i att hot och våld var ett allvarligare problem än ett år tidigare.

Seko har tagit fram en kampanj på temat nu får det vara nog/nu räcker det. I kampanjen visas sex Seko-medlemmar i bild och i film som berättar om hur de har drabbats på sina arbetsplatser. Seko kampanjar offensivt i 3-4 veckor. Kampanjen är framtagen inhouse.

Kampanjen ska främst gå i Sekos sociala kanaler, men fackförbundet ska även annonsera, skriva debattartiklar och ordna andra aktiviteter för att lyfta problemet.

”Det är nu dags för en nationell samordning för att få ett stopp för hot, våld och trakasserier mot tågpersonalen. Det lagliga skyddet för de anställda måste öka. Detta handlar däremot inte bara om personalen. Tågvärdarnas trygghet är även resenärernas trygghet”, kommenterar Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.