Syftet med kampanjen ”Schyssta bananer på världshaven” är att påminna om att en majoritet av de varor som finns i svenska butiker kommit hit sjövägen – och de allra flesta på skepp med dåliga arbetsvillkor.
– Den internationella sjöfarten har historiskt sätt varit väldigt oreglerad. Den nationella lagstiftningen har inte täckt det som händer på internationellt vatten, vilket bland annat har medfört att arbetsvillkoren för sjömän är ganska usla, säger Amanda Mogensen, kommunikationsstrateg på Seko Sjöfolk.
 
Här finns också en säkerhetsaspekt, fortsätter hon. Eftersom sjömännens villkor och rättigheter är så dåliga vågar de inte prata om säkerhetsbrister av rädsla att sparkas. Samtidigt konkurrerar rederierna med varandra genom besättningskostnader, där inte bara lönen ingår utan också sjömännens möjlighet att ”kunna ha en fritid”.
– De flesta sjömän är ombord på ett skepp 10-11 månader om året. Sedan åker de hem, arbetslösa i två månader, för att träffa familjen. De lever bara i jobbet, säger Amanda Mogensen.
 
Seko Sjöfolk vill nu med kampanjen visa på att det inte alls är särskilt dyrt eller svårt att ändra detta.
– Vi har ett eget förslag, kallat ”Fair Freight”, som är ett slags certifieringssystem som handlar om att rederiet ska certifieras när det tar hänsyn till internationella konventioner.
 
Certifikatet ska göra det lättare för företag att ta socialt ansvar även vid transporter.
– Många gör det i produktionsledet, men transportledet är i dag nästan en icke-fråga. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland i det arbetet. Vi har en lång tradition av att driva mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser kring arbetsrätt, och Sverige bör fortsätta göra det.
 
Amanda Mogensen säger att hon jobbat med dessa frågor i två år, och slås av hur lågt politiskt intresse det finns för sjöfarten, trots hur beroende samhället är av det. Enligt vissa bedömningar går 90 procent av Sveriges import och export via sjöfarten.
 
Förutom en sajt och webb- och printannonsering ingår också lobbying och andra aktiviteter. Kampanjen riktar sig till politiker som jobbar med infrastruktur- och näringsfrågor samt företag som jobbar med CSR.
– Vi pratar med personer som jobbar i företag med CSR-frågor, om hur man kan jobba med det här, sedan har vi också kontakt med politiker, från alla partier. Det har visat sig också att åsikterna inom partierna inte alltid överenstämmer, säger Amanda Mogensen.
 
Hur mycket kostade kampanjen?
– Vad den kostar är framförallt i arbetsinsats. Den här kampanjen kommer att pågå under hela året, och vi kommer att satsa på några tillfällen. Det är European Maritime Day, Almedalen och i höst har vi också akiviteter inplanerade.
 
Annonserna är gjorda av Anders Svensson, ad på Södra Esplanaden – kreativ studio.