‑ Vi vill vissa våra app och berätta för handeln att den halverar deras kostnader för betalningar,säger Olivera Andersson, kommunikationschef, som väckte mycket uppmärksamhet förra året då hon uppträdde naken i annonser för produkten SEQR.
 
Någon liknanden kampanj är dock inte att vänta i Almedalen. Där ska Seamless för första gången hålla ett seminarium med K-street-konsulten Staffan Dopping som moderator.
‑ Några representanter från handeln deltar och vår CIO (chef för information) Emil Wikström.

Bankerna på plats hoppas Seamless få till en dialog med.

‑ Vi ser oss som en kollega till dem och vill ha en öppen dialog, men bankerna vill också utveckla egna betalningsmodeller.

Åhörarna på Seamless seminarium kommer sannolikt få höra att företaget har 3 000 butiker anslutna till betalsystemet och utförde 3,1 miljarder transaktioner år 2012.