Medlemsutskottet ska på måndagseftermiddagen ta ställning i ett tjugotal uteslutningsärenden, som partiledningen om en vecka ska besluta om.
 
I ett brev till medlemsutskottet, som också publicerats på sdu.nu riktar nu Gustav Kasselstrand skarp kritik mot både medlemsutskottet och partiledningen. Bland annat anklagar han medlemsutskottet för att redan ha klart med domen och hävdar att ordförande Magnus Olsson i media förklarat ”att han kommer att rekommendera uteslutning av mig”.
 
Han går också igenom de anklagelser som riktats mot honom och ger sin sida av saken.
 
Till exempel förnekar Gustav Kasselstrand att han under fjolårets sommartal i Sölvesborg ”på ett hotfullt sätt” ska ha tvingat till sig ett USB-minne med en filmsekvens som ska visat en SDU-medlem uttrycka ideologiskt avvikande ståndpunkter.
 
”Något USB-minne har vi aldrig tagit emot. Medlemmen har antingen kvar filmen på USB-minnet, eller så har han tagit bort det och vill undgå MU:s långa arm genom att skylla på oss. Att grundlöst anklaga mig för rån, vilket Magnus Olsson och övriga MU nu gör, är förtal och därmed straffbart”, skriver Gustav Kasselstrand.
 
Han avfärdar också anklagelsen att han ”ska ha uttryckt sympati för den rasideologiska sidan ’This is Europa’” på Facebook, något han kallar ”rent trams” och menar att en like inte nödvändigtvis betyder att man sympatiserar med avsändaren.
 
Han slår också ifrån sig kritiken om att han i samband med William Hahnes kamp om ordförandeposten i Stockholm ska ha sökt stöd hos personer med extrema ideologiska uppfattningar, samt att han ”inte på något trovärdigt sätt distanserat” sig och tydligt markerat avstånd till ”de återkommande hyllningar du erhållit ifrån företrädare för antidemokratiska, neofascistiska och nynazistiska rörelser”.
 
En annan av anklagelsepunkterna rör det faktum att han och andra inom SDU drivit fram ett nytt principprogram för förbundet som enligt anklagelsen ”utelämnar moderpartiets tydliga stöd för demokrati, socialkonservatism, kulturnationalism och öppen svenskhet”.
 
Gustav Kasselstrand försvarar sig med att fokus i programmet snarare legat på politiken än etiketter och skriver:
 
”Den som är läskunnig kan snabbt se att programmet tar ställning för allt det som ni felaktigt bekymrar er skulle vara borta. Innehållet måste väl ändå vara det viktiga, men om det är så att det är avgörande vilken etikett som är på den ideologiska burken så kan vi självklart skriva in detta i programmet på kongressen i höst. Ni bör även så länge öppna uteslutningsärende på majoriteten av SDU:s medlemmar som röstade för programmet 2013, samt på er själva som inte hade någon invändning mot programmet under hela remisstiden.”
 
När det gäller frågan om det nära samarbetet med La Destra, som flera medier tidigare skrivit om, bekräftar Gustav Kasselstrand att de träffat det italienska partiet men att moderpartiet tidigare inte haft några invändningar mot det utan att flera riksdagsledamöter dessutom deltagit vid tre demonstrationer.
 
Gustav Kasselstrand slår i brevet också fast att han inte har några förtroendeuppdrag och att han även efter en uteslutning kommer fortsätta som SDU-ordförande.
 
"Om ni önskar utesluta mig från SDU kan ni vända er till mig och be mig att öppna ett personärende mot mig själv. Utsikterna att jag utesluter mig själv får emellertid ses som begränsade", skriver han.