Omsättningen för Samtid & Framtid minskade under ledning av redaktörern Dick Eriksson med 23 procent till 2 miljoner kronor. Främst minskade de externa kostnaderna från 832 000 till 160 000 kronor.
 
Personalkostnaderna för de tre anställda ökade dock med 6,5 procent till 1,6 miljoner kronor.
Rörelseresultatet minskade från 79 000 till 44 000 kronor.