Sverigedemokraterna har lagt fram sin skuggbudget med förslag som kan bli något att bita i för tänkta regeringssamarbetspartners som Moderaterna och Kristdemokraterna. Sammantaget är SDs utgiftsram 107 miljarder kronor större än regeringens.

Mest spektakulärt och mest uppmärksammat hittills Sverigedemokraternas förslag ”Ett centralt administrerat stöd till hushållen”. Förslaget går ut på att alla med svenskt medborgarskap och äldre än fem år får en statlig engångsutbetalning på 10 000 kronor. 5 000 kronor skulle det bli för personer under fem år, om Sverigedemokraterna skulle lyckas baxa sin budgetmotion genom riksdagen.

”Åtgärden ska öka konsumtionsbenägenheten”, motiverar SD.

Det skulle kosta staten 91,7 miljarder kronor att betala ut stödet, men då räknar SD med positiva momseffekter à 9,7 miljarder kronor.

SD vill lägga 18 miljarder kronor mer än regeringen på infrastruktur varav 6 miljarder på kollektivtrafik och  5,5 miljarder på ”statlig transportinfrastruktur”.

SD vill också avlöva MP-segrar som plastpåseskatten à 2,3 miljarder, kemikalieskatten à 2,2 miljarder, minska reduktionsplikten och avskaffa alla skattelättnader på biodrivmedel.

SD föreslår en ”kulturarvsmiljard” varav närmare hälften ska gå till att bevara kyrkor. Ingår gör också ”Rotavdrag öronmärkta för ”kulturhistoriska bebyggelsemiljöer”.

”Kulturlotsar” och ”Sverigecenter” ska stärka integrationen i samhället. Pris 300 miljoner kronor.

”Administrativ personal ska anställas för att överta uppgifter som inte kräver polisiär kompetens”, plus att 5 000 ordningsvakter ska anställas för att stärka närvaron. Pris: 3,2 miljarder kronor.

Polisstudenter föreslås få en månadslön. Förslaget beräknas öka utgifterna statens budget med 1,5 miljarder.

SD anslår 800 miljoner till ”återvandring”, 300 miljoner till ”utresor för avvisade och utvisade” och 210 miljoner till ”förvarsplatser”, alltså drygt 1,5 miljarder kronor på att skicka i väg utländska medborgare. Samtidigt vill SD betala 1 miljard i bidrag till förstföderskor.

Bland andra utgifter i budgeten märks en allmän sänkning av löneavgiften från 11,62 procent till 8,715 procent under det första halvåret 2021 och helt avskaffad allmän löneavgift för de första två anställda i samtliga företag till en taknivå på 300 000 kronor per anställd från 1 juli 2021. SD räknar med 23 miljarder i lägre intäkter för statskassan via arbetsgivaravgifterna, jämfört med regeringens budget.

SD föreslår ånyo att staten tar över arbetslöshetsförsäkringen och att a-kassan läggs ner. Detta ökar statens utgifter, i SD eventuella regi, med 4,4 miljarder kronor.

När det gäller ökade intäkter/minskade utgifter vill SD återställa en enhetlig moms a 25 procent vilket skulle ge ökade intäkter med 13,9 miljarder kronor.

Minskat bistånd med motsvarande 0,7 procent av BNI, ska ge 15,8 miljarder mer till statskassan.

Sverigedemokraternas vill också fasa ut ränteavdragen vilket skulle ge 700 miljoner kronor mindre i utgifter för staten 2021.

4 miljarder ska sparas på flyktingar, framförallt när det gäller bidrag till kommunerna för flyktingmottagande.

6,7 miljarder ska sparas in på arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

SD vill lägga 1,3 miljarder mindre på Verket för innovationssystem.

Det blir också 5,9 miljarder mindre till miljö och naturvård, om SD får bestämma.