Sverigedemokraterna har presenterat sin skuggbudget. Fick partiet regera skulle det bli mindre pengar till klimatet och mer intäkter från enhetlig momsbeskattning.

SD lägger en budget som ligger drygt 18 miljarder kronor lägre än regeringen.

Sverigedemokraternas stora besparingar förr 2022, jämfört med regeringens budgetförslag ligger på:

* bistånd -17,0 miljarder kronor
* miljö och naturvård – 9,0
* arbetsmarknadsåtgärder -5,0
* samhällsplanering och bostadsbyggande -4,7
* jämställdhet och invandrares etablering -2,7

här ökar SD mest
rättsväsendet 4,5
hälso- och sjukvård 3,0
allmänna bidrag till kommuner 3,0
försvar och krisberedskap 2,9
ersättning vid funktionsnedsättning 2,9
kommunikationer 2,2

På intäktssidan lägger sig SD drygt 14 miljarder kronor lägre än regeringen.  SD vill sänka skatten på arbete med 11 miljarder, på vägtrafik med 4 miljarder kronor och ta bort miljöskatter på drygt 3 miljarder kronor. SD vill också regionalisera fastighetsskatten på offentliga byggnader så att pengarna tillfaller regionen snarare än staten. Det ger ett skattebortfall på -3,6 miljarder kronor.
SD vill införa enhetlig moms, vilket skulle ge närmare 12 miljarder i skatteintäkter.