Så här fördelar Sverigedemokraterna sina vice ordförande-poster i utskotten:

skatteutskottet
Per Söderlund, tidigare försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

försvarsutskottet
Sven-Olof Sällström, återtar samtidigt rollen som försvarspolitisk talesperson.

civilutskottet
Mikael Eskilandersson,  civilpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

trafikutskottet
Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.