– Vi har inte hunnit sätta oss in i den ännu, säger Eric Myrin, pressansvarig på Sverigedemokraterna.

 Ni skulle kunna stödja det rödgröna budgetförslaget?

– I första hand lägger vi vår egen skuggbudget nu på onsdag. Sedan får vi se hur vi tar ställning.

Sverigedemokraternas finanspolitiska talesman Johnny Skalin sågar den rödgröna skuggbudgeten.

– De satsar alldeles för lite på pensionärer och ligger för nära regeringens linje. De lägger för lite på att stävja brottsligheten och fortsätter att lägga pengar på en ansvarslös invandringspolitik. Dessutom anger att invandrare är en prioriterad grupp och att enprocentsmålet för biståndspolitiken, ska ligga kvar.

Dock innebär den rödgröna budgeten en möjlighet för Sverigedemokraterna och de rödgröna att fälla regeringen.

– Nu nör vi har båda förslagen till hands ska vi gå igenom dem i riksdagsgruppen. Vi sympatiserar med saker i båda förslagen, men inget är givetvis optimalt. Vi ska fatta beslut om detta i början av nästa vecka och i första hand utgå från våra löften vill väljarna.

Kan du berätta något om er egen skuggbudget som kommer på onsdag?

– Vi kommer att helt ta bort skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare. Vi höjer inte budgettaket utan gör omprioriteringar.