– Vi kommer att anställa 10 partiombudsman och 10 kanslister, säger Erik Almqvist som spelar en central roll i riksdagsgruppen.

Sds partistyrelse har beslutat om en ny partiorganisation som framförallt ska syfta till att professionalisera partiet.
– Vi har haft en partiledning och under den folk som har jobbat ideellt. Nu ska vi se till att vi anställer folk som är professionella, säger Erik Almqvist som i den nya organisationen tillhör det "strategiska blocket". En benämning som han själv inte är säker på.

Erik Almqvist kan inte säga i vilka städer nyanställningar kommer att ske.

– Om vi hittar duktigt folk som kan vi anställa från Ystad till Haparanda. Det gäller kanslister som kan jobba på distans. För partiombusman gäller det att bo där partimedlemmar finns.

Förutom kanslister och ombudsmän som ska rekryteras ute i landet ska Sverigedemokraterna nyanställa även i riksdagskansliet som ännu inte är fullbemanat.

-Antalet medlemmar ökar och vi måste se till att vi har en partiorganisationen som ska räcka lång tid framöver, säger Erik Almqvist.

Av Tonchi Percan