Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Jonas Andersson SD-ledamot i ­migrationskommittén presenterar på DN Debatt ett eget, ”alternativt förslag för en hållbar migrationspolitik”.

De två SD-politikerna skriver på DN Debatt:
”Sverigedemokraterna kommer att driva det alternativa förslaget så långt det är möjligt under den fortsatta remissbehandlingen och beredningen av betänkandet. Vår förhoppning är att förslag som i grunden bygger på den politik vi nu presenterar så småningom kommer föras fram av andra konservativa partier. I den mån en konservativ regering blir möjlig efter nästa val utgör den också en grund för en framtida regeringspolitik”.

SD vill se ett ”nettominus när det rör asylrelaterad invandring” med målet att ”fler ska återvända till sina hemländer än antalet personer som kommer till Sverige”.

huvudpunkterna i SDs förslag
* Begränsa rätten att söka asyl till första asylland.

* Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå och skärp försörjningskraven.

* Avskaffa permanenta uppehållstillstånd.

* Begränsa ”kraftigt” rätten till välfärd för icke-medborgare.

* Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut.