EU-nämnden ska den 20 oktober ha fattat beslut om Sverige inför EU ska driva linjen att kärnkraften ska klassas som hållbar i den taxonomi som arbetas fram nu.

”Trots detta beslut aviserade statsministern att han inte hade för avsikt att följa EU-nämndens beslut. På återrapporteringen från Europeiska rådets möte i kammaren bekräftade statsministern att han inte framfört att kärnkraften skulle klassas som hållbar”, skriver SD i ett pressmeddelande.

Även Moderaterna KU-anmäler Stefan Löfven ”eftersom han trotsat det demokratiska majoritetsbeslut som EU-nämnden i riksdagen fattat om att kärnkraften ska klassas som hållbar”.

Moderaterna ser det som ”ett allvarligt brott mot den konstitutionella praxis som gäller i Sveriges riksdag”.