Kampanjen leds av partiets förra presschef Henrik Gustafsson, som har jobbat tillsammans med den regionala staben med framtagningen av kampanjen som består av 17 olika delkampanjer.

”Vi gör det i stället för en stor kampanj, som efter planering, skapande och startdatum, rullar på utav sig själv. För oss innebär ambitionen att vi indirekt behöver ha massvis, alltså massvis, av slogans och politiska frågor i vår marknadsföring i och med de olika kampanjerna”, berättar Henrik Gustafsson, via mejl.

Det har varit viktigt för SD att kunna göra en flexibel kampanj.

”Dels har jag frågat mig vilka olika lösningar är de relevanta för just oss. Dels har jag frågat mig själv vilka befintliga lösningar tillåter förändringar under pågående kampanj, och på ett snabbt och smidigt sätt. Dels vilka lösningar finns det, utöver de jag bedömt som relevanta, där jag kan styra och anpassa kampanjerna i ett geografiskt specificerat område. Principen har varit att vi ska jobba proaktivt samt vara relevanta i den aktuella samhällsdebatten. Målgruppsanpassade lösningar utefter våra olika budskap har också varit av stort värde för mig i min planering”.

Henrik Gustafsson lägger till:

”Dessa utgångslägen innebär i praktiken att vi inte kommer att vara låsta eller inaktuella i något skede utav kampanjen. Ännu mindre så om något sker som vi inte kan styra över eller förutse”.

Vad vill ni åstadkomma och ungefär hur ska det gå till?
”Varje kommun är unik, med sina egna förutsättningar och mål. Det påverkar naturligtvis har vi satsar och hur ambitiösa vi är. I en kommun är ett bibehållit valresultat en riktigt bra vinst. I någon annan kommun kanske ett tapp är att vänta men ju mindre tapp desto större framgång även om man i slutändan tappar något. Såklart skiljer det sig, återigen, från vad man kan tänkas förvänta sig för resultat i en kommun där vi antingen styr eller i en kommun med vågmästarroll.

Är ni inte redan starka i Skåne?
”Skåne och även Blekinge har historiskt sett visar sig ligga något val före stora delar utav övriga Sverige. Men vi är inte så pass starka att det räcker för nya styrandekonstellationer i varje kommun. Däremot är vi mycket nära på väldigt många platser. Då är det klart att det är högintressant att pusha lite extra för en betydande utväxling som vi ser som fullt möjligt”.

Vilka ser ni som era främsta motståndare i kampen om Skåneväljarna?
Jag har valt att inte tänka så alla i detta val. Jag är extremt bekväm och trygg med våra kampanjer och vår politik att vi bara behöver fokusera på vårt eget så får de andra partierna käbbla bäst de vill”.