SD-ledamoten Markus Wiechel (SD) vill ha besked från socialminister Lena Hallengren (s) om coronakommissionens oberoende. Han ifrågasätter särskilt två medlemmar i kommissionen.

Markus Wiechel ifrågasätter oberoendet hos juristen Mats Melin, som av regeringen har utsetts till ordförande. I en skriftlig fråga Markus Wiechel till Lena Hallengren skriver Markus Wiechel:

”det är tydligt att han har starka negativa åsikter om Sverigedemokraterna som parti, och han har hyllats av bland annat advokatsamfundets Anne Ramberg som haft tydliga politiska åsikter som sällan sammanfaller med åsikter som ryms inom den politiska högern. Vidare är det även klart att han, under studenttiden, tillhörde en politisk miljö allra längst ut på den radikala vänsterkanten, närmare bestämt en miljö som är starkt influerad av marxism-leninismen”.

Markus Wiechel tycker sig också hitta möjligheter att ifrågasätta prästen Camilla Lif, ledamot i kommissionen. Markus Wiechel skriver att hon har ”ertappats av journalisten Emanuel Karlsten” med att vara med i Facebookgruppen Vi stöttar Anders Tegnell & Co.

”Hon är alltså med i en grupp vars syfte är att hylla den så kallade strategi som kommissionen till viss del har till uppdrag att granska”, skriver Markus Wiechel.

”Bara en person, docenten Göran Stiernstedt, har med sin bakgrund som infektionsläkare erfarenhet av praktiskt arbete inom sjukvården”, anser Markus Wiechel, som nu vill har besked från Lena Hallengren om hur urvalet till kommissionen har gått till.

coronakommissionens ledamöter
Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.

Camilla Lif – präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.

Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Göran Stiernstedt – docent.

Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.