Sverigedemokraterna utökar sin repertoar och tar position inom yttrandefrihet och tillsätter en arbetsgrupp med sex SD-politiker som ska driva frågan.

I dag har Sverigedemokraterna tillsatt en arbetsgrupp som ”kommer arbeta med yttrandefrihetsfrågor på internationell, nationell och lokal nivå”. Detta efter att Twitter och Google och Facebook har stängt av USAs förra president Donald Trump och efter att partiets EU-ledamot Jessica Stegrud stängdes av från Facebook.

SD skriver i ett pressmeddelande: ”Friheten på internet är idag hotad. Enskilda aktörer dominerar marknaden och har en enorm påverkan när det kommer till åsiktsbildning och debatt”.

Arbetsgruppen ska ”arbeta för att främja yttrandefrihet på internet”.

Arbetsgruppen består av:

Matheus Enholm, gruppledare i konstitutionsutskottet, ska leda arbetsgruppen
Jessica Stegrud, Europaparlamentariker
Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson
Angelika Bengtsson, riksdagsledamot i kulturutskottet
Per Söderlund, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet
Josef Fransson, riksdagsledamot i näringsutskottet