I vintras rapporterade flera medier om att en av Härjedalspartiets medlemmar kan ta plats i riksdagen.
 
Olle Larsson, som tidigare varit sverigedemokrat, hoppade av partiet för två år sedan för att bilda Härjedalspartiet som är emot samers rättigheter.
 
Men när Julia Kronlid (sd) gick på föräldraledighet var det Olle Larsson som, trots att han inte är medlem i Sverigedemokraterna, stod som ersättare på riksdagslistan.
 
Hans halvårsuppdrag väckte dock reaktioner.
 
– Han är mot samer ungefär som SD är mot muslimer. Det är en typ av rasism, eftersom han driver det mot folkgruppen och inte mot enskilda, sade Gunilla Hedin (s), som suttit i Härjedalens kommunfullmäktige med Olle Larsson, till Expo Idag i mars.
 
Med snart två månader i riksdagen lyfter nu Olle Larsson en av Härjedalspartiets stora frågor. Nämligen att lägga ned Sametinget.
 
Det är genom en interpellation ställt till landsbygdsministern som Olle Larsson tar upp frågan.
 
Han skriver bland annat att Sametinget, ”som är baserad på just etnisk tillhörighet” inte är förenligt med Sveriges demokratiska grundvalar om att ”alla medborgare ska ha lika värde, lika rättigheter och samma skyldigheter trots etnisk tillhörighet”.
 
Enligt Olle Larsson gynnas den samiska gruppen ”på bekostnad av andra kulturer och minoritetsgrupper som lever parallellt och i vissa områden även har en längre historia än just den samiska kulturen”.
 
Den samiska renskötseln betraktar han som ”etniskt privilegierad näringsverksamhet” med särrättigheter.
 
”Inte ens samerna själva verkar ha tillit till Sametinget. Av fler än 20 000 samer i Sverige hade bara 8 322 registrerat sig till valet i år och endast 4 531 röstade. Det måste tolkas som att Sametinget inte fungerar och bör läggas ned. Man kan också fundera över vilken demokratisk representativitet det har”, fortsätter Olle Larsson och anser det vara orimligt att ha skilda folkvalda ting baserade på etnicitet.
 
Olle Larsson ställer bland annat frågan om ministern är redo att lägga ned Sametinget.