Under 2017 växte scouterna med fyra medlemmar per dag och nådde 70 024 medlemmar. Det kan jämföras med Socialdemokraterna som har 89 010 och Moderaterna som har 45 535 medlemmar eller Naturskyddsföreningen som har 226 000 medlemmar.
 
”Ökningen hade kunnat vara mycket större om det inte var för att det har skapats köer till många kårer i landet vilket beror på att vi behöver fler ledare. Vårt mål är att alla barn och unga som vill vara med ska kunna det så fokus nu är att inspirera fler unga vuxna och vuxna att vilja bli ledare. Vi brukar säga att en ny ledare bidrar till att åtta nya barn kan börja”, kommenterar Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.
Hon berättar också om Scouternas konkurrensfördel:
 
”Utbudet av fritidsaktiviteter är enormt och konkurrensen om fritiden stor. Det vi erbjuder är aktivitet utomhus och utan tävlan, där alla deltar utifrån sina förutsättningar och där ’chill’ kan vara en del av veckomötet, att bara få vara, vilket är mycket uppskattat av våra medlemmar”.