– Från 2014 så tappar vi en del av vår medlemsfinansiering, som kommit från den etablerade kooperationen. De har varit en stor finansiär, men har haft som mål att fasa ut sitt proportionerligt stora bidrag från och med 2014, säger Maria Graner.
 
Maria Graner har en lång bakgrund inom ideella organisationer och kommer närmast från Svenska Scoutrådet, där hon varit generalsekreterare. I fredags tillträdde hon som tillförordnad verksamhetschef för Sektor 3, med uppdraget att hitta en lösning för hur tankesmedjan kan finansieras efter 2013.
 
– Vårt mål är att kunna lägga ett förslag på hur det ska kunna se ut till 2014 på årsmötet i mitten av maj. Vi måste vara klara i mitten av april, säger Maria Graner.
 
De närmaste månaderna kommer hon därför att lägga energi på att få till en dialog med olika aktörer i det civila samhället, för att ta reda på hur intresset för tankesmedjan ser ut samt huruvida några är villiga att gå in med medel.
 
– Vi är i en besvärlig mellanperiod, men vi har hopp om att hitta en lösning.
 
Att Sektor 3 skulle vara nedläggningshotad vänder hon sig emot.
 
– Vi lägger inte ner utan vi rullar nu på enligt plan. Vi har finansiering för 2013 och en liten bit för 2014. Men till 2014 behöver det ske någon förändring. Vi måste vara verkligt självständiga, och då måste vi ha en bulk av egen finansiering.
 
Under året kommer Sektor 3s arbete att fortsätta. Bland annat har de ett nytt, stort projekt på gång som handlar om frivillighet i välfärden samt samarbetsprojektet One Sweden.
 
Maria Graner efterträder Hanna Halin, som gått vidare till H&M där hon blir strategiskt ansvarig för partnerskap med civilsamhället.