Det norska företaget Adevinta, som Schibsted äger 59 procent av, lägger ett bud på amerikanska Ebays radannonsverksamhet.  När detta skrivs är Adevintas aktiekurs upp 36 procent och Schibsteds upp med 20 procent.

Tanken är att Adevinta ska betala runt 25 miljarder kronor till Ebay som också får 540 miljoner aktier. Därmed får Ebay en ägarandel i Adevinta på 44 procent och en röstandel på 33,3 procent. Shibsteds ägarandel minskar till 33 procent, om affären går igenom.

Schibsted köper i sin tur Ebays tillgångar i Danmark för drygt 3 miljarder kronor.

Adevinta och Ebay har tillsammans 18 miljarder kronor i intäkter och med ett rörelseresultat på runt 6 miljarder kronor.  De två företagen räknar med synergieffekter   1,5-1,8 miljarder kronor som ska falla ut år tre efter affären.